การนำ AI สร้างรายได้และโอกาส ในการเติบโตใหม่ สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับโลก (ICT)

  การนำ AI

  การนำ AI มาสร้างรายได้และโอกาส ในการเติบโตใหม่ สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับโลก (ICT)

  การนำ AI หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ มาสร้างรายได้และโอกาส ในการเติบโตใหม่ สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับโลก (ICT) พบว่าการวิเคราะห์ล่าสุดของ Frost & Sullivan ซึ่งเป็นตลาดปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก

  ข้อดีของ ai นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดโมเดลธุรกิจ ที่เป็นนวัตกรรม ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน และสร้างความแตกต่างเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง ทางดิจิทัลและการนำ AI มาใช้ได้เร่งตัวขึ้น เมื่อองค์กรสำรวจวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนมูลค่าของลูกค้า

  การนำ AI

  “การย้ายไปสู่ ธุรกิจที่มีการนำ ai มาใช้ ในวงกว้างนั้นต้องใช้กลยุทธ์ AI แบบองค์รวมควบคู่ไปกับ กรอบการทำงานที่มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการนำไปใช้ อย่างยั่งยืนและในระยะยาว”

  นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม ICT ของ Frost & Sullivan กล่าว “ในอนาคตการปรับใช้ เทคโนโลยี AI และการดำเนินงานกรอบ AI ที่มีจริยธรรม ภายในองค์กรและ ตลอดวงจรการพัฒนาและการจัดการ AI จะต้องใช้แนวทางและธุรกิจ ที่กำหนดไว้อย่างดี รวมถึงการจัดตำแหน่ง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านเทคโนโลยีทั้งหมด”

  ผู้เข้าร่วมตลาดที่ต้องการ ใช้ประโยชน์จากการขยายตลาด AI และโอกาสในการเติบโตควร ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท ที่ให้บริการที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ผสานรวมความสามารถของ AI ในการ ทำงาน เข้ากับโซลูชันองค์กร โอกาสการเติบโต ของปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก

  เป็นส่วนเพิ่มเติมล่าสุด ในการวิจัยและการวิเคราะห์ด้าน ICT ของ Frost & Sullivan ที่มีอยู่ในสภาผู้นำ Frost & Sullivan ซึ่งช่วยให้องค์กรระบุโอกาส ในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสบความสำเร็จ ในอนาคตที่คาดเดาไม่ได้

  สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ ข่าวไอที ดิจิตอล ได้ที่ : ข่าวไอที


  เรียบเรียง BOMEBAMB