นวัตกรรมการผลิต เทคโนโลยีการลด ก๊าซเรือนกระจก ที่มีความคุ้มทุน ด้วยการใช้การวิเคราะห์ ทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจ

  นวัตกรรมการผลิต

  นวัตกรรมการผลิต โลกจะต้องใช้ โซลูชันการผลิต ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ตัวอย่างนวัตกรรมกระบวนการ และก๊าซเรือนกระจก มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  นวัตกรรมการผลิต การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่นิยมใช้ในการ ประเมินผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว และมาตรฐานการครองชีพในประเทศ กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น

  เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ทางExxonMobil ได้ลดและหลีกเลี่ยง การปล่อยมลพิษเกือบ 350 ล้านตัน ผ่านโครงการประสิทธิภาพพลังงาน และการผลิตพลังงานร่วม และยังคงตั้งเป้าหมาย การวิจัยในการ ออกแบบอุปกรณ์ การแยกขั้นสูง ตัวเร่งปฏิกิริยา และการกำหนดค่ากระบวนการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของความพยายาม ในวงกว้างในการ พัฒนาพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพการผลิต

  นวัตกรรมการผลิต

  นวัตกรรมกระบวนการ มีอะไรบ้าง ความพยายามในการผลิต ที่ประหยัดพลังงาน การออกแบบอุปกรณ์ใหม่ ช่วยลดขั้นตอน ในการใช้พลังงาน

  นวัตกรรมกระบวนการ คืออะไร แม้ในกระบวนการแยก แบบดั้งเดิมเช่นการกลั่น ตัวอย่างเช่น การใช้เสาผนังแบบแบ่งส่วน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ ค้นพบและพัฒนาโดย ExxonMobil สามารถรวมชุดของหอกลั่น เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน และต้นทุนเงินทุนได้อย่างมาก 

  จินตนาการถึงการแยกสาร นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของ ExxonMobil จากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย และวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน กำลังทำงานร่วมกัน นวัตกรรมการผลิตคือ ในด้านเทคโนโลยีเมมเบรน ที่สามารถลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดพลังงาน ที่จำเป็นในกระบวนการ กลั่นด้วยความร้อน (กลั่น)

  ผลการวิจัย ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในการแยกส่วน น้ำมันดิบแบบเบา โดยไม่ใช้ความร้อน ผ่านการรวม “การคัดแยก” ของโมเลกุล ตามระดับและขนาด ต้นแบบเบื้องต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ด้วยน้ำมันเบนซิน และเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น มีประสิทธิภาพ เป็นสองเท่าของเมมเบรนเชิงพาณิชย์ ที่มีการคัดเลือกมากที่สุด ในปัจจุบัน

  อย่าลืมติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข่าวไอที หรือความคืบหน้า เกี่ยวกับการวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับ ข่าวไอที เทคโนโลยี

  luna