สังคมไร้เงินสด การเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมทางการเงินอันเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยี

  สังคมไร้เงินสด

  สังคมไร้เงินสด การพลิกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของการทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันของทุกคน เพื่อการก้าวไปสู่ระบบการเงินแห่งอนาคตที่แท้จริง

  สังคมไร้เงินสด สำหรับระบบธุรกรรม ทางการเงินของโลก ในยุคปัจจุบันนี้ มีความเจริญก้าวหน้า ไปเป็นอย่างมาก และทุกเครือข่ายก็สามารถ ที่จะเชื่อมโยง ระบบกันไป ได้ทั่วทั้งโลก จึงก่อให้เกิด อิสรภาพทางด้าน การเงินเป็นอย่างสูง

  และในสังคม ยุคปัจจุบันนี้ เชื่อว่าพวกเราทุกคน ก็จะมีโอกาส ได้ยินคำว่า สังคมไร้เงินสด “ ( Cashless Society ) กันมากขึ้น และเป็นวงกว้าง โดยถือว่าเป็น รูปแบบของการ เปลี่ยนแปลงที่มีความเป็น สากลเป็นอย่างมากและ ไทยเตรียม เข้าสู่สังคมไร้ เงินสด

  ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ได้ เข้ามาเป็นจุดเริ่มต้น ในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดเป็นสังคมที่มี แนวคิดสังคมไร้เงินสด หรือทางการเงินในรูปแบบใหม่นี้ นั่นก็คือระบบ ” พร้อมเพย์ “ ( PromptPay ) ซึ่งถือได้ว่า เป็นระบบที่ถูก นำมาใช้เกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมทางการเงิน ในลักษณะของการนำร่อง 

  สำหรับคำถามที่ว่า ระบบดังกล่าวนี้ ได้เข้ามามีบทบาท เกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมทางการเงิน ข่าวไอที ของคนไทยได้อย่างไรนั้น ก็ได้รับการ เปิดเผยข้อมูลจาก ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต “ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเอาไว้ว่า

  สถานการณ์ทางการเงิน ภายในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ มีความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงไปเป็น สังคมในรูปแบบ Cashless Society “ เป็นอย่างสูง ก็เนื่องจากว่า ประเทศไทยนั้น เป็นประเทศแรกๆ ในอาเซียนที่ได้มี การผ่านร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวกับธุรกรรม ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

  โดยกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ “ และได้มีการ ประกาศใช้กัน ในประเทศมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นกฎหมาย สังคมไร้เงินสด ข้อดี ที่รองรับเกี่ยวกับ การทำธุรกรรม ทางการเงินด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถที่จะมีผล ทางด้านของกฎหมายนั่นเอง

  สังคมไร้เงินสด

  ซึ่งเป็นการรวมไปจนถึง การทำธุรกรรม ทางการเงินทุกประเภท แบบออนไลน์ อีกทั้งยังรวมไปจนถึง ข้อความที่เป็นการ ยืนยันในเรื่องของ สังคมไร้เงินสด pdf ในการซื้อขายผ่านทางอีเมล ไลน์ และอื่นๆ ที่จะสามารถใช้ยืนยัน เพื่อเป็นหลักฐาน ตามกฎหมายได้นั่นเอง 

  ซึ่งถ้าหากว่าเรา ลองมองย้อนกลับไป เมื่อประมาณ 10 – 20 ปีที่ผ่านมา สำหรับในประเทศไทยนั้น ยังมีการทำธุรกรรม ทางการเงินในรูปแบบ ของอิเล็กทรอนิกส์ ที่น้อยกันอยู่ ก็ด้วยเนื่องจากว่า ระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เพิ่งจะเข้ามามีบทบาท ในประเทศไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538

  ซึ่งประสิทธิภาพ ของระบบอินเทอร์เน็ต ข่าวไอที ดิจิตอล ในขณะนั้นยังไม่สามารถ ที่จะรองรับการ ทำธุรกรรมทางการเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยหลังจากที่ได้มีการทำ สังคมไร้เงินสด วิจัย ก็พบว่าอีกทั้งระบบ ความปลอดภัยก็ยัง ไม่รัดกุมมากเท่ากับ ในปัจจุบันนี้ จึงเป็นสิ่งที่ยัง ไม่ได้รับความนิยมนั่นเอง 

  แต่สำหรับในโลกยุคปัจจุบัน ประเทศไทยเรา มีผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มือถือ กันเป็นจำนวนมาก จนได้กลายเป็น ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ ใครหลายคนไปแล้ว อีกทั้งการเข้ามาของระบบ Social Media จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต มากขึ้นอีกหลายเท่าตัว 

  เมื่อสังคมไทยจะก้าวผ่านสู่ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบ 

  หลังจากการเข้ามา เริ่มมีบทบาทของ ระบบอินเตอร์เน็ต ที่ก่อให้เกิด เป็นระบบดิจิตอล ในเมืองไทยเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งสามารถที่จะสังเกต เห็นได้ชัดเจนจาก เหล่าบรรดาสื่อบันเทิงทั้งหลาย

  ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบ จากผลิตภัณฑ์เทปคาสเซ็ท กับแผ่นซีดี มาเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์แบบ ดิจิทัล อีกทั้งในวงการของ สื่อสิ่งพิมพ์ ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยน ไปเป็นแบบดิจิทัลออนไลน์

  โดยได้เริ่มทำการ ปิดตัวสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นการใช้ วัสดุที่เป็นกระดาษ จนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะของ สังคมไร้เงินสด ผลกระทบ มาจนถึงระบบ การเงินการธนาคารในประเทศไทย ที่ได้มีการเริ่ม ลดการใช้เงินสด มาเป็นการใช้งานในระบบ เงินอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น

  สังคมไร้เงินสด

  โดยนักวิชาการ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการเงิน ต่างได้พากันลง ความเห็นเอาไว้ว่า สำหรับประเทศไทยนั้น ก็จะมีการก้าว เข้าไปสู่สภาวะนี้ อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น หลังจากปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

  ซึ่งก็จะเป็นการ เจริญรอยตาม ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเกี่ยวกับ สังคมไร้เงินสด ที่เข้มข้นชัดเจน เป็นประเทศแรก ในสหภาพยุโรป โดยได้มีการ ประกาศยกเลิก การใช้เงินสดกันไป ทั่วประเทศแล้ว 

  โดยระบบการเงิน การธนาคาร และการทำธุรกรรม ทางการเงินภายใน ประเทศสวีเดนนั้น ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถถือได้ว่า เป็นประเทศตัวอย่าง ได้เป็นอย่างดี

  ก่อนการก้าวผ่านสถาบันทางการเงินทั้งหลาย ก็จำเป็นที่จะต้องทำการปรับตัว

  ในเมื่อความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยีได้เกิด การเปลี่ยนแปลงไป ก็ย่อมที่จะต้อง ส่งผลต่อความต้องการ ของผู้บริโภค อีกด้วยเช่นกัน เพราะด้วยเนื่องจากว่า สังคมโลกของเรา ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ โลกที่ไร้พรมแดนทาง การค้าอย่างแท้จริง 

  นั่นหมายความว่า ผู้ซื้อกับผู้ขาย สามารถที่จะซื้อขาย สินค้ากันได้ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุที่ทำให้ ทางด้านของสถาบัน ทางการเงินที่มี อยู่ในปัจจุบัน และยังรวมไปจนถึง ผู้ให้บริการทางการเงิน อีกเป็นจำนวนมาก ได้เริ่มที่จะเข้า มาทำการตลาด ที่เกี่ยวกับการ ซื้อขายสินค้าแบบ ออนไลน์กันมากขึ้น 

  และเพื่อเป็นการ รองรับความต้องการ ของธุรกิจประเภทนี้ จึงได้ก่อให้เกิด บริการทางด้านการเงิน ในรูปแบบของ ” Internet Banking “ และการโอนเงิน ในรูปแบบของระบบ บาทเนต “ สำหรับการโอนเงิน เป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง

  สังคมไร้เงินสด

  หรืออาจจะเป็น การใช้บัตรแทนเงินสด และการให้บริการ กับผู้บริโภคด้วยระบบ E- money ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญ สำหรับการส่งเสริม การเติบโตให้กับ การทำธุรกรรม ทางการเงินแบบออนไลน์ ของคนไทยนั่นเอง

  จึงเป็นผลที่ส่งให้ ระบบ e-Payment หรือ สังคมไร้ เงินสด เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ช่วย พัฒนา ประเทศ ด้าน ใด การทำธุรกรรม ทางการเงินแบบ ออนไลน์ประเภทนี้ มีอัตราการเจริญเติบโต ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลา เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังเป็นอัตรา การเจริญเติบโต ที่สูงที่สุดหากนำไป เปรียบเทียบกับระบบการทำธุรกรรม ทางการเงินประเภทอื่น ที่มีกันอยู่ ในปัจจุบันนี้นั่นเอง @UFA-X10

  Artist Em