Quantum-Computing สุดยอดของคอมพิวเตอร์ในอนาคต กับความเร็วที่เร็วยิ่งกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นล้านเท่า

  Quantum-Computing

  Quantum-Computing เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ที่น่าสนใจ มาติดตามความก้าวหน้า ก้าวใหม่ของเทคโนโลยี

  Quantum-Computing สวัสดีครับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน เป็นอย่างไรบ้างครับ วันนี้ผมจะมาชวนให้อ่านเรื่อง Quantum Computer (คอมพิวเตอร์ควอนตัม)

  เมื่อเวลาที่เราอ่าน ข่าวไอที ก็จะได้รับข่าวสาร ที่เป็นเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น เป็นการบ่งบอกว่า การทำงานใด ๆ ได้มีการพัฒนา และก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

  ในเมื่อการพัฒนา ที่ก้าวหน้าขนาดนี้ เราก็จำเป็นต้องเข้าใจ หรือรู้จักสิ่งนี้ ให้มากกว่าแค่ชื่อเท่านั้น

  จากความเป็นจริง ชื่อควอนตัมเป็นเทคโนโลยี ได้มีมานานมากแล้ว Quantum Technology คือ เทคโนโลยี แม่เหล็กไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความสามารถ ที่จะทำได้มากกว่า การควบคุมประจุไฟฟ้าของอะตอม ตามแบบดั้งเดิม

  เรามาทำความรู้จักกับ Qubit คือ เป็นคำที่ย่อมาจากquantum bit ซึ่งหมายถึงหน่วยย่อยที่สุด ของข้อมูลที่เราใช้คำนวณ ซึ่งเทียบกับคำว่า บิต ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุด ของการคำนวณมาตรฐาน

  Quantum-Computing

  Quantum-Computing ที่เราได้รับรู้กันนั้น จะมีอยู่และเป็น เทคโนโลยีควอนตัม มีอะไรบ้าง

  เขากล่าวกันว่า เทคโนโลยีควอนตัม จะสามารถสร้างโอกาส ในทางธุรกิจ มีอยู่สามด้านหลัก ๆ ด้วยกัน ที่ประกอบด้วย

  ด้านที่หนึ่งคือ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum-Computer)

  ด้านที่สองคือ ควอนตัมเซนเซอร์ (Quantum-Sensor)

  ด้านที่สามคือ การสื่อสารเชิงควอนตัม (Quantum-Communication)

  การพัฒนาของ เทคโนโลยีควอนตัม ในปัจจุบันนี้ ก็ยังคงไม่นิ่งนัก ยังคงทำการพัฒนากันอยู่ตลอด

  ส่วนในประเทศไทยของเรา ได้ทำการแบ่ง เทคโนโลยีควอนตัม ออกเป็น 4 สาขาของเทคโนโลยีควอนตัม ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ

  1. การคำนวณและ การจำลองเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Simulation)

  การคำนวณเชิงควอนตัม เน้นการสร้างอัลกอริทึม เพื่อการคำนวณที่รวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันสูง ในหลายบริษัทชั้นนำ เช่น Google, Intel, IBM และ Microsoft

  1. การสื่อสารเชิงควอนตัม (Quantum-Communication)

  การสื่อสารเชิงควอนตัม คือการใช้หลักการ ทางควอนตัมในการสื่อสาร ประมวลข้อมูล และปกป้องความลับของข้อมูล จึงจำเป็นต้องส่งเสริม งานวิจัยทางด้านนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศ

  1. มาตรวิทยาและ การตรวจวัดเชิงควอนตัม (Quantum-Metrology and Sensing)

  การกล่าวถึงมาตรวิทยา และการวัดเชิงควอนตัม คือการนำหลักการ และสมบัติเชิงควอนตัม มาใช้ในการวัด ทำให้เป็นประโยชน์ ต่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี การสื่อสารรูปแบบ 5G และ 6G

  1. การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีควอนตัม เพื่อการพัฒนาประเทศ (Application Quantum-Technology for Prosperity of Thailand)

  เทคโนโลยี Quantum-Computing จะมีผลกระทบอย่างมาก ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถแบ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

  • การพัฒนาเชิงวัสดุ
  • การพัฒนาเครื่องมือวัด และกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  • การพัฒนาการตรวจวัดทางการแพทย์
  • การสื่อสารที่ปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนตัวสูง
  • การพัฒนาควอนตัมอัลกอริทึมสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร
  • การแก้ปัญหาโลจิสติกส์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทย
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาทรัพยากรธรรมชาติ
  • การพัฒนาสูตรทางเคมีสำหรับผลิตยาที่ตอบสนองกับโรคสำคัญ

  ตัวอย่างการนำเทคโนโลยี quantum computing ที่น่าจะใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

  ถ้าสมมติว่า เรามีข้อมูล 10 ข้อมูลจะสามารถสร้างการเชื่อมโยงได้ถึง 10 หรือเกือบ 4 ล้าน ที่อาจเป็นได้ และข้อมูลเหล่านี้ น่าจะส่งผลต่อ ให้เกิดการคำนวณ ในตัวของคอมพิวเตอร์

  ในโลกของความเป็นจริง ปัญหาการรวมตัวกัน เรามักพบใน งานการเข้ารหัส (Cryptography) , วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering) , การเงิน (Banking/Finance) เป็นต้น

  ซึ่งจะเห็นได้ว่า สิ่งที่พูดไปนั้น มีโอกาสที่จะเกิดปัญหา ในการสับเปลี่ยนที่สูงมาก ตัวอย่างเช่น ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหรือ Traveling Salesman Problem (TSP) ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดของพนักงานขาย โดยในข้อมูลที่มี ก็จะเป็นรายชื่อของเมือง ที่เป็นข้อมูล ที่จะต้องเดินทางไป และเงื่อนไขว่า ต้องไปทุกเมือง แต่ละเมืองนั้น ต้องเดินทางไปเพียง 1 ครั้งเท่านั้น และต้องกลับมายังเมืองเริ่มต้น โดยต้องคำนวณ ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด

  อาจดูเหมือนจะยังไกล กับการดำเนินชีวิตของคนทั่วไป แต่จะมีผลกับ บริษัทหรือพนักงานตัวแทน ขององค์กรที่เกี่ยวกับ การขนส่งคมนาคมต่าง ๆ

  เทคโนโลยี quantum computer จะส่งผลอะไรต่อโลก จากที่เราได้รับรู้ข้อมูลนี้

  แน่นอนว่าจะมีการรับรอง เราจะได้รับผลประโยชน์ จากการพัฒนานี้ ประชาชนทั่วไป เราอาจจะเป็นผู้ได้รับ ในผลลัพธ์นั้น อาจจะประหยัดเวลามากขึ้น และน่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  เราลองมาดูในเรื่องของ ตารางการเดินทาง ในทุกรูปแบบ อย่างเช่น ตารางเวลาเครื่องบิน รวมไปถึงรถไฟ การส่งผลิตภัณฑ์ กับการเดินทาง ของพนักงานขาย จำนวนของผู้โดยสาร หรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

  และสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก สำหรับมนุษย์ธรรมดา จึงมีความจำเป็น ในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการคำนวณ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

  Quantum Technology คือ

  quantum computing ข้อดี ข้อเสีย Quantum-Computing ที่เราพอมองเห็นในตอนนี้

  ข้อดีของเทคโนโลยี Quantum-Computing คือเป็นหน่วยที่เล็ก ที่ทรงประสิทธิภาพ ใช้เนื้อที่น้อย เมื่อนำไปประกอบ เป็นชิ้นส่วนชิ้นงาน

  ส่วนข้อเสียก็คือ การทำงานยังคงไม่เสถียร เนื่องด้วยระยะเวลา ของการทำงาน รวมไปถึงการบันทึก ข้อมูลที่ได้ทำไป ไม่สามารถทำได้

  ควอนตัมคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และกำลังอยู่บนในประเด็น ที่น่าติดตาม มีบริษัทยักษ์ใหญ่ และมหาวิทยาลัยดัง ๆ กำลังศึกษา และแข่งกันที่จะพัฒนา ระบบการทำงาน ของควอนตัมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เอาไปใช้งานจริงได้

  เราจะสามารถเห็นได้ว่า ความเป็นไปได้ ที่จะเกี่ยวข้องกับ การศึกษาด้านกลศาสตร์ การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูง รวมถึงการศึกษา เครื่องมือทางฟิสิกส์ อีกหลายแขนงด้วยกัน

  ถ้าเกิดการพัฒนาการ การใช้งานที่เสถียรแล้ว จะส่งผลให้กับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ จะสามารถใช้ ในความสามารถ เพื่อไปวิจัย เพื่อทำสิ่งประดิษฐ์ ที่อาจเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ กับมนุษย์ในอนาคต

  quantum computing ข้อดี ข้อเสีย

  เมื่อเราคำนึงถึง ข้อดีและข้อเสียแล้ว เราควรคิดถึงเรื่อง quantum computing การนำไปใช้ เพื่อหาความสมดุล ที่เรามีส่วนร่วมนั้นด้วย อย่างเช่น การคำนวณค่าใช้จ่าย ที่คุ้มค่าที่เราจะได้รับด้วย

  เป็นอย่างไรบ้างครับ บทความเกี่ยวกับ Quantum-Computing เราจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีนี้ ยังคงเป็นสิ่งใหม่ ที่ยังคงต้องติดตามต่อไปว่า จะขยายผลการใช้ หรือความก้าวหน้า ไปในแนวทางใดบ้าง

  ท่านสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารได้จาก ข่าวไอที คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ที่มีเพิ่มเติมจากเว็บของเรา ถ้าชื่นชอบติดตามข่าวของเรานะครับ วันนี้สวัสดีครับ

  เขียนโดย FateNama