meta ล่าสุด ได้แบ่งปันรายละเอียดใหม่ เกี่ยวกับโครงการศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงาน ด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงชิป “ตระกูล” แบบ

  meta ล่าสุด

  meta ล่าสุด ประกาศการฝึกอบรม AI และโครงการชิปอนุมาน

  meta ล่าสุด หรือ Meta Platforms ซึ่งข่าว Meta Facebook ล่าสุดทางเมตาได้แบ่งปันรายละเอียดใหม่ เกี่ยวกับโครงการศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงาน ด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงชิป “ตระกูล” แบบกำหนดเอง ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร

  ซึ่งmeta ล่าสุดทางด้านเจ้าของ บริษัท Meta Facebook และ Instagram กล่าวในชุดบล็อกโพสต์ว่า ได้ออกแบบชิปรุ่นแรกในปี 2020 โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของโปรแกรม (MTIA)

  ซึ่งเป้าหมายคือ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโมเดลคำแนะนำ ที่ใช้ในการแสดงโฆษณา และเนื้อหาอื่น ๆ ในฟีดข่าว โดยก่อนหน้านี้ Reuters รายงานว่าบริษัทไม่ได้วางแผน ที่จะติดตั้งชิป AI ภายในองค์กรตัวแรก อย่างกว้างขวาง และกำลังดำเนินการ หาตัวตายตัวแทนmeta ล่าสุด

  โดยในข่าว Meta Facebook ในบล็อกโพสต์แสดงภาพชิป MTIA ตัวแรกเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งสำหรับชิป MTIA ตัวแรก เน้นเฉพาะกระบวนการ AI ที่เรียกว่าการอนุมาน

  ซึ่งอัลกอริทึม ที่ได้รับการฝึกฝน จากข้อมูลจำนวนมหาศาลจะตัดสินว่าจะแสดง พูด วิดีโอเต้น หรือมีมแมววิศวกรซอฟต์แวร์ ของเป็นโพสต์ถัดไป ในฟีดของผู้ใช้ โพสต์ดังกล่าว พูดว่า.

  Joel Coburn วิศวกรซอฟต์แวร์ของ บริษัท Meta Facebook กล่าวในระหว่างการนำเสนอเกี่ยวกับชิปตัวใหม่ว่า ตอนแรกmeta ล่าสุดได้หันไปใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ GPU วิศวกรซอฟต์แวร์ของสำหรับงานอนุมาน แต่พบว่าไม่เหมาะกับงานอนุมาน

  ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เหล่านี้ ต่ำสำหรับโมเดลจริง แม้ว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ อย่างมีนัยสำคัญก็ตาม สิ่งนี้ทำให้พวกเขา มีความท้าทาย และมีราคาแพง ในการปรับใช้จริง” Coburn วิศวกรซอฟต์แวร์ของmeta ล่าสุดกล่าว “นี่คือเหตุผลที่เราต้องการ MTIA”