หมวดหมู่: ข่าวไอที เทคโนโลยี

    meta ล่าสุด ได้แบ่งปันรายละเอียดใหม่ เกี่ยวกับโครงการศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงาน ด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงชิป “ตระกูล” แบบ

    meta ล่าสุด ประกาศการฝึกอบรม A…