หมวดหมู่: ข่าวไอที ดิจิตอล

ดิจิทัลแรงงาน โครงการพัฒนา ทักษะดิจิทัล Microsoft จับมือกับสคช. เพื่อการจ้างงานที่ดีขึ้น ยกระดับสมรรถนะ ทักษะเชิงดิจิทัลแรงงาน !

ดิจิทัลแรงงาน ข่าวเกี่ยวกับ IC…