หมวดหมู่: ข่าวไอที ดิจิตอล

    การนำ AI สร้างรายได้และโอกาส ในการเติบโตใหม่ สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับโลก (ICT)

    การนำ AI มาสร้างรายได้และโอกาส…

    ดิจิทัลแรงงาน โครงการพัฒนา ทักษะดิจิทัล Microsoft จับมือกับสคช. เพื่อการจ้างงานที่ดีขึ้น ยกระดับสมรรถนะ ทักษะเชิงดิจิทัลแรงงาน !

    ดิจิทัลแรงงาน ข่าวเกี่ยวกับ IC…