หมวดหมู่: ข่าวไอที ดิจิตอล

    ดิจิทัลแรงงาน โครงการพัฒนา ทักษะดิจิทัล Microsoft จับมือกับสคช. เพื่อการจ้างงานที่ดีขึ้น ยกระดับสมรรถนะ ทักษะเชิงดิจิทัลแรงงาน !

    ดิจิทัลแรงงาน ข่าวเกี่ยวกับ IC…